Krioterapia

Dysponujemy pierwszą we Włocławku komorą kriogeniczną osiągającą temperaturę do minus 160°C. Zabiegi krioterapii są popularną formą odnowy biologicznej. Zasadniczymi wskazaniami do leczenia niskimi temperaturami są m.in.:


    Dzięki kuracji w komorze niskotemperaturowej (minimum 8 do 14 zabiegów), usprawnianie jest bardziej intensywne i uogólnione. Pozwala to na zmniejszenie lub nawet odstawienie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych i niejednokrotnie na wielomiesięczne remisje chorób przewlekłych.
Najcenniejsze efekty lecznicze krioterapii ogólnej to:

    Po zabiegach krioterapii całego ciała niezbędna jest kinezyterapia, której wykonanie jest warunkiem koniecznym, aby zabieg przyniósł żądany efekt terapeutyczny. Kinezyterapia jest zespołem ćwiczeń wykonywanych na przyrządach pod kierunkiem fizjoterapeuty, trwającym zwykle 20-30 minut. Zadaniem kinezyterapii jest przywrócenie stereotypów ruchowych, które będą zapobiegać przeciążeniom.