Diadynamik
Diadynamik

-prądy zmienne o małej częstotliwości

Prądy diadynamiczne(DD) powstają w wyniku prostowania prądu okresowo zmiennego sinusoidalnego o częstotliwości 50Hz. Opisu ich dokonał lekarz francuski P. Bernard i nazwał je diadynamicznymi. Prądy diadynamiczne wywodzą się z dwóch podstawowych prądów impulsowych o częstotliwości 40 i 100Hz. Przez zastosowanie zmiany tych prądów w odpowiednich stosunkach czasowych, ich modulowanie oraz przerywanie uzyskuje się pozostałe rodzaje prądu.

 

Wskazania:

-        przewlekłe choroby i następstwa urazów narządu ruchu z towarzyszącym rozlanym bólem,

-        zespoły bólowe przebiegające ze wzmożonym napięciem mięśni (choroba zwyrodnieniowa stawó

         kręgosłupa oraz dyskopatii),

-        zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa:

·               bóle okolicy szyjnego odcinka kręgosłupa, potylicy i pasa barkowego,

·               bóle pleców i kręgosłupa,

·               zespół rwy kulszowej,

-        nerwobóle:

·               nerwoból splotu barkowego,

·               nerwoból nerwu międzyżebrowego,

·               nerwoból nerwu trójdzielnego,

·               rwa kulszowa w przebiegu choroby dyskowej,

-        zespoły naczyniowe:

·               choroba Raynauda (wczesny okres bez owrzodzeń),

·               migrena,

·               samorodna sinica kończyn,

-        zapalenia okołostawowe:

·               stawu ramiennego,

·               stawu łokciowego,

-        choroba zwyrodnieniowa stawów,

-        stany po urazach stawów i mięśni oraz ścięgien,

-        porażanie obwodowe nerwu twarzowego,

-        półpasiec,

-        odmroziny,

-        obrzęki na tle zaburzeń odżywczych,

-        zaniki mięśni z nieczynności.

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062