Projekt terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
Projekt terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotniej Spółka z o.o. realizuje umowę nr PZP.8141.1.9.2018-1 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ramach poniższych zadań:
1. Zadanie nr 1 - udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym: a. psychoterapia grupowa - w wymiarze 58 godzin,
2. Zadanie nr 2 - udzielanie świadczeń z zakresu pogłębionej terapii dla osób uzależnionych: a. porada terapeutyczna - w wymiarze 890 godzin,
3. Zadanie nr 3 - udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem: a. porada terapeutyczna - w wymiarze 60 godzin,
4. Zadanie nr 4 - udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych: a. porada terapeutyczna - w wymiarze 60 godzin,
5. Zadanie nr 5 - udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży: a. porada terapeutyczna - w wymiarze 90 godzin,
6. Zadanie nr 6 - udzielanie świadczeń terapeutycznych z zakresu ograniczania picia alkoholu i redukcji szkód: a. psychoterapia grupowa - w wymiarze 88 godzin.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 marca 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Poradni Leczenia Uzależnień przy ui. Kaliskiej 104a we Włocławku.

Informacje nt realizacji programu pod nr tel: 54 231 04 87,  przy ul. Kaliskiej 104a, Poradnia Leczenia Uzależnień.

 

 

 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062