Program profilaktyki gruźlicy

 

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odksztuszania (odpluwania), głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu). Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku.
Czynniki sprzyjające zachorowaniu na gruźlicę to:
- niedożywienie,
- złe warunki mieszkaniowe,
- zakażenie HIV,
- cukrzyca,
- choroby nowotworowe,
- choroby krwi,
- schyłkowa niewydolność nerek,
- leczenie immunosupresyjne,
- pylica płuc,
- leczenie sterydami,
- szybka utrata masy ciała,
- obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią,
- obciążenie długotrwałą chorobą.