Profilaktyka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

    Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych oraz innych okolic ciała.
Miasto Włocławek finansując szczepienia przeciwko HPV, odpowiedzialnego między innymi za rozwój raka szyjki macicy, dołączyło do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową. Rak szyjki macicy to drugi do co do częstotliwości występowania, typowo kobiecy, nowotwór na świecie.
Przyłączając się do działań profilaktycznych – Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej od września będzie realizować „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek”. W ramach programu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne na terenie włocławskich szkół podstawowych, skierowana do dziewcząt i chłopców 11 i 12 letnich oraz szkolenia z ekspertami dla rodziców. Rozpoczną się również bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku (Poradnie Dziecięce). Szczepieniami objęte będą dziewczynki urodzone w 2005 roku, zamieszkałe na terenie miasta Włocławek. Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
Adresy placówek dostępne są na stronie www.mzoz.pl/poz
W związku z ograniczoną pulą szczepień przeciwko HPV decyduje kolejność zgłoszeń.