Profilaktyka
Programy profilaktyczne

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku realizuje bezpłatne programy profilaktyczne zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia:
jest adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat.

 

Obejmuje:

• pomiar glukozy we krwi,
• pomiar cholesterolu i jego frakcji we krwi,
• pomiar ciśnienia tętniczego,
• obliczenie wskaźnika BMI,
• edukację zdrowotną.

 

2. Program profilaktyki gruźlicy:
jest adresowany do pacjentów od 18 roku życia.

 

Obejmuje:
• badanie ankietowe,
• edukację zdrowotną.

 

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy:
jest adresowany do kobiet w wieku 25 – 59 lat,

 

Obejmuje:
• pobranie materiału do badania cytologicznego.

 

4. Program profilaktyki raka piersi: 

jest adresowany do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

 

Obejmuje:
• wykonanie mammografii.

 

5. Profilaktyka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

skierowana do dziewcząt i chłopców 11 i 12 letnich oraz szkolenia z ekspertami dla rodziców

 

6. Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

skierowany jest do dzieci w wieku od 24. do 36. miesiąca życia, które wcześniej nie były szczepione przeciw pneumokokom

 

 

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH UDZIELAJĄ PRACOWNICY PRZYCHODNI NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 17:30.
 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062