Kontakt

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
87-800 Włocławek, ul.Kilińskiego 16
tel. 54 2311062 fax. 54 2325615

NIP: 888-27-84-946
REGON: 911340328-00024
KRS: 0000180178

 

Prezes Zarządu Spółki
       - Arkadiusz Nowodworski

54 2311033
Dyrektor ds Lecznictwa 54 2311033
Główny Księgowy 54 2311033
Naczelna Pielęgniarka 54 2325022


Działy i komórki organizacyjno-ekonomiczno-administracyjne

Dział Księgowy 54 2311189
Dział Administracyjno-Techniczny 54 2311178
Dział Organizacji i Nadzoru 54 2311139
Dział Spraw Pracowniczych 54 2311172
Zamówienia Publiczne 54 2311189


Przychodnie

Przychodnia nr 1 - Poradnia Ogólna
ul. Kilińskiego 16
54 2311062
Przychodnia nr 1 - Poradnia Dziecięca
ul. Mickiewicza 3
54 2311101
Przychodnia nr 2 - Poradnia Ogólna
ul. Wieniecka 34a
54 2314572
Przychodnia nr 2 - Poradnia Dziecięca
ul. Wieniecka 34a
54 2314574
Przychodnia nr 3 - Poradnia Ogólna
ul. Olszowa 9
54 2311156
Przychodnia nr 3 - Poradnia Dziecięca
ul. Olszowa 9
54 2311126
Przychodnia nr 4 - Poradnia Ogólna
ul. Chłodna 24
54 2346817
Przychodnia nr 4 - Poradnia Dziecięca
ul. Chłodna 24
54 2340138
Przychodnia nr 5 - Poradnia Ogólna
ul. Żytnia 55
54 2338293
Przychodnia nr 5 - Poradnia Dziecięca
ul.Żytnia 55
54 2332466
Przychodnia nr 6 - Poradnia Ogólna
ul. Kaliska 104a
54 2349780
Przychodnia nr 6 - Poradnia Dziecięca
ul. Kaliska 104a
54 2345888
Przychodnia nr 7 - Poradnia Ogólna
ul. Kościelna 2
54 2355011
Przychodnia nr 7 - Poradnia Dziecięca
ul. Kościelna 2
54 2355219
Poradnia Lekarza Rodzinnego
ul. Grodzka 2i
54 2371461
Poradnia Lekarza Rodzinnego
ul. Płocka 127
54 2371461


Rehabilitacja

Dział Fizjoterapii
ul. Mickiewicza 3
54 2311159
Dział Fizjoterapii
ul. Żeromskiego 28a
54 4118110
Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Żeromskiego 28a
54 4118110


Stomatologia

Poradnia Stomatologiczna
ul. Kilińskiego 16
54 2325023
Gabinet Stomatologiczny w ZS nr 4
ul. Kaliska 108
54 2346960
Poradnia Stomatologiczna
ul. Grodzka 2i
54 2371461Pozostałe Działy i Poradnie

Dział Rentgenodiagnostyki
ul. Kilińskiego 16
54 2311125
Poradnia Neurologiczna
ul. Kilińskiego 16
54 2311062
Poradnia Reumatologiczna
ul. Kilińskiego 16
54 2311062
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Żytnia 55
54 2303515
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Kaliska 104a
54 2349792
Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Kaliska 104a
54 2310487

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Kaliska 104a

54 2310487


Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Ambulatorium Stomatologiczne
ul. Kilińskiego 16
54 2311062

 

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 28a
54 4133912

 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062