Pełna odpłatność
Pełna odpłatność

 

1. Wymagane dokumenty:
a) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
c) podpisanie umowy przez osobę ubiegającą się o skierowanie zawartej z Zarządem Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Kilińskiego 16 dot. ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

2. Miejsce złożenia dokumentów:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Stefana Żeromskiego 28a, POKÓJ 126, pn - pt 9.00 - 14.00

 

3. Czas załatwienia:
Termin wynikający z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

4. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014r. poz. 121).
 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062