Podstawowe informacje
Podstawowe informacje

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

przy ul. Stefana Żeromskiego 28a, we Włocławku

tel: 54 306 63 94

 

View the embedded image gallery online at:
http://arch.mzoz.pl/dps/podstawowe-informacje#sigFreeId517a561578

 

1. Jest niepubliczną jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.


2. Dom ma zasięg ponadgminny i przeznaczony jest dla 41 osób, w tym dla 32 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 9 osób niepełnosprawnych fizycznie.


3. Dom posiada zezwolenie na działalność wydane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w dniu 11 lutego 2014r. znak : WPS. III .9423.4.2014i funkcjonuje od dnia 01 marca 2014r.


4. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.


5. Dom świadczy usługi:
a) bytowe, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości,
b) opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c) wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

 

Dom Pomocy Społecznej


 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062