Odpłatność

 

1.Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.


2. Opłatę za pobyt w Domu wnosi:
a) w pełnej wysokości kosztów utrzymania - mieszkaniec Domu lub inna osoba zobowiązana,
b) przy skierowaniu przez gminę: mieszkaniec Domu w wysokości 70% swojego dochodu na podstawie umowy zawartej z Zarządem Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz gmina w wysokości różnicy między kosztem utrzymania, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną.

 

3. W 2021r. miesięczna opłata za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Stefana Żeromskiego wynosi 3600,00zł.