Aktualności

Szczepienia przeciwko pneumokokom

 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” przeprowadzi nieodpłatne szczepienie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Przedmiotem zadania jest szczepienie dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.
Szczepienia wykonywane będą w Przychodni nr 1 (Poradnia Dziecięca) przy ul. Mickiewicza 3 we Włocławku. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel. 54 2311101 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00).
W związku z ograniczoną pulą szczepień przeciwko pneumokokom decyduje kolejność zgłoszeń.

Świadczenia udzielane są na zlecenie Gminy Miasto Włocławek, która w połowie sfinansuje koszty szczepień przeciw pneumokokom. Drugą połowę kosztów pokryje Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 

Piknik na zdrowie

     Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.09.2015 r. od godz. 13.00 przy Starym Rynku we Włocławku będzie akcja oddawania krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w ramach Pikniku pn. „Na zdrowie” organizowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek Marka Wojtkowskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie i w akcji podzielenia się najcenniejszym darem, jakim jest krew!

Włocławska Karta Dużej Rodziny

     Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż bierze udział w Programie określonym w Uchwale Nr VI/16/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 pod nazwą „Włocławska Karta Dużej Rodziny”. W ramach Programu przysługuje 7% rabatu na wybrane świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki, badań USG, zabiegów fizjoterapeutycznych, szczepień ochronnych. Rabat dotyczy wszystkich uprawnionych. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Programem objęte są następujące placówki MZOZ Sp. z o.o.:
1. Przychodnia nr 1 przy ulicy Kilińskiego 16,
2. Przychodnia nr 1 poradnia dla dzieci przy ulicy Mickiewicza 3,
3. Przychodnia nr 2 przy ulicy Wienieckiej 34a,
4. Przychodnia nr 3 przy ulicy Olszowej 9,
5. Przychodnia nr 4 przy ulicy Chłodnej 24,
6. Przychodnia nr 5 przy ulicy Żytniej 55,
7. Przychodnia nr 6 przy ulicy Kaliskiej 104a,
8. Przychodnia nr 7 przy ulicy Kościelnej 2,
9. Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ulicy Grodzkiej 2i,
10. Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ulicy Płockiej 127,
11. Dział Fizjoterapii przy ulicy Mickiewicza 3,
12. Dział Fizjoterapii przy ulicy Żeromskiego 28a,
13. Dział Rentgenodiagnostyki przy ulicy Kilińskiego 16.
 

Opłata za pobyt w DPS

Z dniem 1 stycznia 2015r. opłata za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Stefana Żeromskiego 28a we Włocławku wynosi 3400,00 złotych miesięcznie.

Do placówki kieruje się na podstawie:
a) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie złożonego w siedzibie Domu (za zgodą osoby ubiegającej się, wniosek może zgłosić inna osoba) oraz w oparciu o umowę cywilno-prawną ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej,
b) decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydanej przez organ gminy właściwej dla osoby kierowanej oraz umowy zawartej przez gminę z podmiotem prowadzącym Dom, zgodnie z art. 65 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z poźn. zm.).
 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062