Aktualności

Biała Sobota - 9 grudnia

W dniu 9 grudnia br. w godzinach 900 - 1400 w Poradni Ogólnej Przychodni Nr 1 przy ul. Kilińskiego 16 w gabinecie nr 1 w ramach akcji „Biała Sobota” odbędą się bezpłatne konsultacje lekarza specjalisty w zakresie neurologii udzielane przez Panią doktor Hannę Yousfi.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku 900 - 1300 pod numerem 54 2311062.
Akcja kierowana jest do pacjentów na co dzień leczących się w przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku.
Serdecznie zapraszamy pacjentów wymagających konsultacji neurologicznej. Prosimy o zabranie ze sobą wyników dotychczasowych badań i konsultacji.

Biała Sobota - 2 grudnia

W dniu 02 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Poradni Ogólnej przy ulicy Kilińskiego 16
w ramach akcji „Biała sobota” odbędą się bezpłatne konsultacje lekarza specjalisty z zakresu neurologii dziecięcej Pani Anny Maciaś - Jonczyk w zakresie oceny neurorozwojowej dziecka w wieku do lat 2.

 

Prosimy o zapisy dzieci telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-13.00 pod numerem telefonu:
501 332 604
Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku do lat dwóch.


Akcja kierowana jest do małych pacjentów leczących się na co dzień w Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku.
 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Pociecha jest balsamem na głęboką ranę.
Jest oazą w bezkresnej pustyni.
Pociecha jest jak łagodząca dłoń na twojej skroni.
Pociecha jest niczym bliska, przyjazna twarz.
To obecność kogoś, kto rozumie twoje łzy,
przysłuchuje się twojemu utrudzonemu sercu,
w smutku i nieszczęściu pozostaje przy tobie i pomaga dojrzeć parę gwiazd.

Phil Bosmans
 

Szanowni Państwo!
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom zatrudnionym w obszarze pomocy społecznej a szczególnie pracownikom socjalnym, serdecznie życzenia i podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy wymagają i potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów i trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu pojawiających się barier. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, osoby i rodziny korzystające z Państwa pomocy znajdują w sobie siłę i energię, która pozwala im pokonywać życiowe trudności. Dlatego uważam, że profesja, którą wykonujecie zasługuje na szczególne uznanie.
Chciałbym życzyć Wam, Drodzy Państwo, żeby poczucie satysfakcji nigdy Was nie opuszczało, aby to, co jest wpisane w Wasz zawód pracownika socjalnego, czyli niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość, satysfakcję i społeczne uznanie, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

 

Prezes Zarządu MZOZ SP. z o.o.
Arkadiusz Nowodworski
 

Biała Sobota

W dniu 18 listopada 2017r. w godzinach 9.30-14.00 w Poradni Ogólnej Przychodni Nr 1 przy ul. Kilińskiego 16 w gabinecie nr 1 w ramach akcji „Biała Sobota” odbędą się bezpłatne konsultacje lekarza specjalisty w zakresie reumatologii udzielane przez Pan doktora Krzysztofa Rutkowskiego.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-13.00 pod numerem 54 231 10 62.
Akcja kierowana jest do pacjentów na co dzień leczących się w przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku.
Serdecznie zapraszamy pacjentów wymagających konsultacji reumatologicznej. Prosimy o zabranie ze sobą wyników dotychczasowych badań i konsultacji.

Biała Sobota

 

Serdecznie zapraszamy chorych powyżej 65 roku wraz z opiekunami dnia 04.11.2017 roku na kolejną edycję "Białych Sobót w MZOZ".

W godzinach od 09:00 do 14:00 w Poradni Ogólnej przy ulicy Kilińskiego 16 odbędą się darmowe konsultacje lekarskie z zakresu geriatrii (chorób wieku podeszłego). Konsultacji udzielać będzie lekarz Michał Jonczyk specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii.


Zainteresowanych prosimy o telefoniczne zapisy pod numerem telefonu 54 231 10 62 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00.

 

Tradycyjnie akcja ,,Biała Sobota” kierowana jest do pacjentów wszystkich Poradni MZOZ Sp. z o. o.

 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062