Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku z przykrością informuje, iż z dniem 01 października 2017r. prowadzone przez MZOZ Sp. z o. o. Ambulatorium Dyżurne działające w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej mieszczące się przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku przestaje funkcjonować. Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 844) świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od dnia 1 października 2017r. udzielane będą przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku.

 

    Zarząd MZOZ jednocześnie dziękuję wszystkim pracownikom oraz pacjentom za wieloletnią, dotychczasową współpracę w realizacji powyższego kontraktu.