Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, iż w dniach od 23 czerwca od godziny 18:00 do 26 czerwca do godziny 7:00 Ambulatorium Dyżurne działające przy ulicy Kilińskiego 16 zostanie przeniesione do Poradni Dziecięcej nr 1 przy ulicy Mickiewicza 3, a Pogotowie Stomatologiczne zostanie przeniesione na ulicę Grodzką 2i.

 

Numery kontaktowe:

Ambulatorium Dyżurne ul. Mickiewicza 3 - tel. 54 2311101

Pogotowie Stomatologiczne ul. Grodzka 2i - tel. 54 2371461

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarsko-pielęgniarska - tel. 501332604