Aktualności

    Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku realizuje na terenie miasta Włocławka program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w wieku 7–18 lat zamieszkałych na terenie miasta Włocławka.

Program realizowany jest od 25 maja 2013 do 10 grudnia 2013

 


Miejsca realizacji Programu Profilaktycznego:

Gabinet Stomatologiczny
ul. Kilińskiego 16
tel. 54 232 50 23
Gabinet Stomatologiczny
Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Gałczyńskiego 91
tel. 54 234 96 94
Gabinet Stomatologiczny
ul. Grodzka 2
tel. 54 237 14 61
Gabinet Stomatologiczny
Zespół Szkół nr 4
ul. Kaliska 108
tel. 54 234 69 60


    Udział w programie jest nieodpłatny. Warunkiem udzielenia porady jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej i adresu stałego zamieszkania na terenie miasta Włocławka. Przyjęcie pacjenta do gabinetu stomatologicznego następuje po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, indywidualnej lub za pośrednictwem pielęgniarki szkolnej.

 

Program profilaktyczny finansowany przez Urząd Miasta Włocławek

 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062